NẠP TIỀN BẰNG VÍ MOMO( NẠP TỰ ĐỘNG )

Số tài khoản : 0969192132


Chủ tài khoản : Nguyễn Huỳnh Chung


Nội Dung Chuyển Tiền :

Tiền sẽ được cộng vào tài khoản ngay lập tức khi chuyển tiền
NẠP TIỀN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG( NẠP TỰ ĐỘNG )

Tên Ngân Hàng : AGRIBANK TX LONG KHÁNH


Số tài khoản : 5906205219957


Chủ tài khoản : Nguyễn Huỳnh Chung


Nội Dung Chuyển Tiền :

Tiền sẽ được cộng vào tài khoản ngay lập tức khi chuyển tiền